นโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ อควาพลัส

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ตามกฎระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศ กรุณาอ่านสาระสำคัญของนโยบายการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เราจะดำเนินการและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เมื่อได้รับการยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เจ้าหน้าที่ ร้านค้า หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านได้เลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนไซต์ โซเชียลมีเดีย ในร้านค้าหรือเจ้าหน้าที่ของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรานั้นรวมถึง

  1. ชื่อ – นามสกุล
  2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ
  3. ที่อยู่ไปรษณีย์ในการจัดส่งใบเรียกเก็บค่าบริการ หรือการส่งมอบสินค้า
  4. อีเมล
  5. อายุ (ในกรณีที่ลงทะเบียนสมาชิกระบบ)
  6. วันเดือนปีเกิด (ในกรณีที่ลงทะเบียนสมาชิกระบบ)
  7. เพศ (ในกรณีที่ลงทะเบียนสมาชิกระบบ)
  8. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ในกรณีที่ลงทะเบียนสมาชิกระบบ)
  9. ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น ประเภทการชำระเงิน และที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน)
  10. ประวัติการซื้อสินค้า (ในกรณีที่ลงทะเบียนสมาชิกระบบ)
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดถัดไป หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ กับทางเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลและอื่นๆ จากบจก.ไอเดียล แอพโพรช หรือเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหรือติดต่อเรา ในการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ จะมีการกรอกอีเมลซึ่งคุณยินยอมให้อควาพลัส ซีรี่ส์ และบุคคลที่สามผู้ให้บริการ สามารถนำอีเมลของคุณไปใช้ในการติดต่อเกี่ยวกับสถานะของความคิดเห็นของคุณ และเพื่อการจัดการข้อมูล ระบบจะสร้างแฟ้มประวัติของท่านไว้ในฐานข้อมูล ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านติดต่อเราและจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับหลังจากนี้ทั้งหมดไว้เช่นกัน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์กับเรา ในการมอบข้อเสนอได้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นในอนาคต

การใช้ข้อมูลและการเพิกถอนความยินยอม

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือสิทธิพิเศษให้ท่านทราบทางอีเมล เพื่อตอบคำถามของท่านและเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติเท่านั้น ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล customer@aquaplus.co.th เราจะดำเนินการโดยทันทีทั้งนี้ เราจะปิดการใช้งานไฟล์ข้อมูลของท่านแทนการลบทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้ ภายในระยะเวลาที่มิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน หากท่านไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อีกต่อไป เราพร้อมปฏิบัติตามโดยทันที

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่น หรือบริษัทอื่นแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการว่าจ้างผู้ให้บริการหรือบริษัทอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ทำการประมวลข้อมูลตามมาตรการ Directive 95/46/EC บริษัทเหล่านั้น ต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่นโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้ด้วย

การใช้ “คุกกี้”

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่อาจถูกเก็บลงในฮาร์ดดิสก์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้บันทึกไว้ทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และช่วยให้หน้าเว็บเพจของเราแสดงผลได้ถูกต้องรวดเร็ว คุกกี้ไม่มีความสามารถในการระบุตัวบุคคลได้ ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Browser ของท่านให้เหมาะสม สามารถอ่านคำแนะนำได้จากไฟล์คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต Browser ของท่าน

ผู้เยาว์

เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หากเราทราบว่าได้มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเราจะลบข้อมูลดังกล่าวมันที ในการทำเช่นนั้นเราจะผูกพันตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจากคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยระดับสูง และป้องกันการเข้าถึงหรือการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญหาย การถูกเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม หรือการเข้าถึงจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ customer@aquaplus.co.th หรือทางโทรศัพท์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-736-2280 หรือ ส่งจดหมายไปที่ บริษัท ไอเดียล แอพโพรช จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 19 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250